ILUSI Furniture

+48 506 113 594
hello@ilusi.eu

合作

您是建築師、設計師還是經營陳列室?您是否正在尋找獨特的家具並想合作?寫信給我們。 

–partners@ilusi.eu


訂單 

Masz pytania dotyczące przyszłych zamówień, logistyki, transportu zamówionych mebli? Zapraszamy do kontaktu.

您對訂購的家具的未來訂單、物流、運輸有疑問嗎?請不要猶豫與我們聯繫。
– orders@ilusi.eu


發票和付款

您對發票、付款、結算有疑問嗎?聯繫我們。 –fv@ilusi.eu


公關和新聞

您是否代表《室內設計》雜誌,您是否撰寫有關室內設計的文章並想使用我們的材料?很高興。給我們發送電子郵件,我們將向您發送材料包。 

– press@ilusi.eu


    我同意通過提供的電子郵件地址接收來自 ILUSI 的商業信息。表示同意是自願的。授予的同意可以隨時撤銷。有關個人數據處理的詳細信息可以在條例中找到。
    本網站受 reCAPTCHA 保護,並受 Google 隱私政策和服務條款的約束。

    保持更新!

    時事、直接來自工作室的最新消息和許多靈感。您可以在我們的官方資料中找到這一切 - 我們在 Facebook、Instagram、LinkedIn 和 YouTube 上。我們誠邀您的關注!